Cookies

Nederlands

IAmZouk maakt gebruik van cookies. Op deze pagina geven we meer informatie over de cookies die wij gebruiken en waarvoor wij deze gebruiken.

Welke cookies gebruikt IAmzouk?

Wij gebruiken functionele cookies, bijvoorbeeld van YouTube. Deze worden overigens alléén gebruikt op pagina’s waarop wij (bijvoorbeeld) een YouTube-video hebben geplaatst. Volgens de cookiewet hoeven wij hier géén toestemming voor te vragen, en dit doen wij dus ook niet. Met functionele cookies kunnen wij geen persoonlijke gegevens achterhalen van onze bezoekers.

Daarnaast gebruiken wij analyse cookies. Dankzij deze cookies krijgen wij meer inzicht in hoe veel mensen onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om de gebruikerservaring op IAmZoukcity.nl te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de cookies op onze website? Mail deze dan naar info@iamzouk.nl. Vermeld daarbij uw naam en andere contactgegevens. Binnen 2 werkdagen krijgt u een reactie van onze privacymanager.

English

IAmZouk uses cookies. On this page we provide more information about the cookies we use and for which we use them.

Which cookies does IAmzouk use?

We use functional cookies, for example from YouTube. These are only used on pages on which we (for example) have placed a YouTube video. According to the cookie law, we do not have to ask permission for this, and so we do not. With functional cookies we can not retrieve personal data from our visitors.

In addition, we use analysis cookies. Thanks to these cookies, we gain more insight into how many people visit our website and how they use it. We use this information to improve the user experience on IAmZoukcity.nl. For this we use Google Analytics.

Do you have questions, comments or complaints about the cookies on our website? Mail this to info@iamzouk.nl. Please include your name and other contact details. You will receive a response from our privacy manager within 2 working days.

The IAmzouk Team